Pracovníci naší firmy mají dlouholeté zkušenosti s montáží nejrůznějších ocelových konstrukcí. Jedná se zejména o střešní konstrukce různých hal a přístřešků, nosné konstrukce technologických prvků v provozech těžby štěrkopísku, plovoucích dopravníků, úpraven a třídění kameniva. Jsme schopni zajistit dodávku a montáž ocelových konstrukcí vč. běžných zámečnických výrobků pro stavební výrobu.

Naší hlavní předností je přesnost a vysoká jakost odváděné práce, která vychází z nutnosti úspěšně obstát při realizaci ostatních činností z výrobního programu firmy.


Code: CZNeo > web | Design: Tommmy > web