Střelnice umístěné v libovolném podlaží objektu, umožňující střelbu jak ze zbraní kulových, tak i brokových. Střelnice jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavku investora jak na použité zbraně, tak i střelivo. Jsou vybaveny vzduchotechnikou, elektroinstalací, akustickými obklady i balistickými ochranami. Terče jsou umístěny na speciálních vozících, které se pohybují po drahách, přičemž vzdálenost střelby je možno navolit buď přímo ze střeleckého stanoviště nebo z pultu centrálního řízení. Sledování zásahů je pomocí kamerového systému. Jednotlivá střelecká stanoviště jsou od sebe oddělena neprůstřelnými přepážkami, aby nemohlo dojít vzájemnému poranění střelců.

Součástí dodávky může být i pult s tzv. padacími figurami nebo zařízení, které umožní otáčení terčů v programovatelném režimu na vozících pojezdu terčů.


Code: CZNeo > web | Design: Tommmy > web