Uvedené druhy střelnic jsou variabilní vzhledem k druhům kulových zbraní a způsobům střelby. Jsou sestavené z typizovaných dílů, které jsou neprůstřelné a zároveň mají funkci i zvukoizolační. V podstatě je možné tzv. „na louce“ postavit bezpečnou střelnici pro libovolnou kulovou zbraň, pro libovolný počet střelců a na libovolnou dálku střelby. Díly jsou z vnější strany obloženy dřevem a tak je možné celou sestavu bez problémů začlenit do krajiny.

Hlavní výhodou stavebnicové střelnice je skutečnost, že je složena z typizovaných dílů, které se v terénu osazují na připravené patky. Tuto střelnici je možné umístit jak do volného prostoru, tak i do členitého terénu. Podmínkou je pouze dodržení rovinnosti a předepsaného složení krycí vrstvy na ploše mezi palebnou čárou a terčovou linií. Vlastní panely jsou kovové, z vnějšku obložené dřevem. Vnitřní neprůstřelná vrstva je vždy navržena tak, aby bezpečně zachytila střely ze zbraní, které budou na střelnici používány. Všeobecně doporučujeme zastřešení palebné čáry, přičemž však tento objekt není součástí vlastní stavebnice. Rovněž není její součástí ani dopadová plocha za terči. Na základě požadavku uživatele jsme schopni navrhnout optimální řešení obou těchto prvků tak, aby spolu se sestavou typizovaných dílů, celá střelnice vyhovovala všem podmínkám bezpečného provozu.Code: CZNeo > web | Design: Tommmy > web