Terčová zařízení


1. Stůl s padacími terči

Terčové zařízení je určeno pro střelbu z krátkých kulových zbraní s kinetickou energií střely E 0 = 95 J až E 0 = 500 J na vzdálenost min. 15m. Je vybaveno elektrickým zvedáním terčů s dálkovým ovládáním ( bezdrátovým nebo pomocí kabelu ). Napájení může být řešeno buďto ze sítě 220 V, nebo z akumulátorové baterie. Celý systém je koncipován pro použití v krytých prostorách ( bez nepříznivých povětrnostních vlivů ). Na základě požadavku na použití konkrétních zbraní doporučujeme nechat nastavit ve výrobě optimální citlivost terčů.

2. Padací terče

Přenosné terčové zařízení je určeno pro střelbu z krátkých i dlouhých vzduchových zbraní na vzdálenost min. 10 m. Je vybaveno elektrickým zvedáním terčů s dálkovým ovládáním ( bezdrátovým nebo pomocí kabelu ). Napájení může být řešeno buďto ze sítě 220 V, nebo z akumulátorové baterie. Není uzpůsobeno pro použití venku za deštivého počasí. Vlastní terče jsou vyměnitelné, jejich velikost a tvar záleží na objednávce. Standartně jsou dodávány terče kruhové o Ø 5 cm. Terčové zařízení je možné používat při dodržení základních bezpečnostních pravidel pro střelbu i v sálech, klubovnách atd.


Obkladové materiály

Níže uvedené výrobky jsou z materiálů jejichž složení a hustota je stanovena na základě zkoušek provedených pro konkrétní použití a druh zbraně. Součástí každé dodávky je protokol o střelecké zkoušce použitého materiálu.1. Podlahová deska základní ER3-4515

Základní deska pro konstrukci podlah pro střelnice. Chrání střelce před účinkem odražených střel a jejich střepin při náhodném výstřelu do země. Klade se na betonový povrch bez lepení.2. Podlahová deska krycí EH3-4500

Hladká deska, která se lepí na desku základní a tvoří mezivrstvu pro nalepení podlahové krytiny ( např. GRABOFLEX ). Její tloušťka závisí na druhu používaných zbraní – snižuje nebezpečí odrazu střel od země.3. Stěnová deska SDR 7028

Deska určená k obkladům svislých ploch s malou pravděpodobností zásahu střelami. Její členitý povrch rozbíjí zvukovou vlnu vzniklou při výstřelu. Zamezuje odrazu střel a jejich střepin.4. Stěnová deska ( kombi ) SDR 802815

Deska určená k obkladům exponovanějších svislých stěn na střelnici. Je navržena tak, aby po zásahu střelou docházelo k jejímu minimálnímu poškození a při opravách ji bylo možné snadno vyměnit. Zamezuje odrazu střel a jejich střepin do prostoru.5.Stěnový blok OB 1 ( AW1– 0302 )

Blok určený pro obložení velmi exponovaných částí konstrukcí střelnice. Tlumí střelu, chrání proti odrazům. Je možné jej skládat do potřebných tvarů. Jednotlivé bloky se spojují typovými spojkami.
Ceny výše uvedených položek jsou závislé na odebraném množství. Konkrétní cenu Vám na základě Vaší žádosti sdělíme do 24 hod.


Code: CZNeo > web | Design: Tommmy > web